Kunde: Vestfyn Begravelse

Logo til bedemand

Symbolikker på tidens gang, forgængelighed, menneskets sjæl og selve det at dø – “at give slip”.

 

Kundens branche: Bedemand.
Medie: Alle.